Even voorstellen

Ik – Edwin Hanegraaf – ben sinds 1995 actief in de IT. Ik ben sinds 2010 actief als agile coach, waarbij ik me focus op teams, mensen en gedrag. Ik ben een gecertificeerde professionele coach (CPC, op ICF-PCC-niveau).

Kernwaarden

Ik geloof in de kracht van je eigen ik. Ik geloof dat autonomie, meesterschap en het grotere doel ons aanspoort om te blijven leren en altijd te streven naar geluk voor onszelf en de mensen om ons heen.

Dit komt tot uitdrukking in het coaching agreement waarvan hieronder het concept kan worden ingezien.

Model

Als coach heb ik bestaande coaching modellen geprojecteerd op het gedachtegoed in agile coaching.

Dit A G I L E model is een hulpmiddel om professionele coaching in deze omgeving effectiever in te kunnen zetten.

Achtergrond

Een uitgebreid overzicht van wie ik ben en wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan, is terug te vinden op mijn LinkedIn-pagina. Sinds 2010 maakt de ontwikkeling van mijn coachingcompetentie onlosmakelijk deel uit van mijn ontwikkeling als agile coach.

LinkedIn-pagina